Phone:
(022) 26057051 / 52 / 53, Extn:- 182, 181
true


Shree Shabda Dhyanyog (MARATHI)

Shree Shabda Dhyanyog (MARATHI) - eBook

Publisher: Isha Pashyanti Enterprises
Editor: Dr. Yogindra Joshi
Publication Date: Nov 2015
Publication Type: eBook
Price: Rs.35.00

‘श्रीशब्दध्यानयोग’ ही ध्यानाच्या माध्यमातून मनुष्याचे प्रत्येक चक्र संतुलित करणारी सहजसुन्दर क्रिया आहे म्हणजेच मानवी देहातील सप्तचक्रे आणि बाह्य सृष्टीतील सप्तचक्रे यांचे परस्परांमध्ये समतोल-संतुलन घडविणारी क्रिया आहे.‘श्रीशब्दध्यानयोग’ मानवाची वर्तमानकाळातील सप्तचक्रे व विश्वातील इतर स्थानांची सप्तचक्रे ह्यांमध्ये संतुलन उत्पन्न करून मानवाचा भविष्यकाल सुखी, सुंदर व सामर्थ्यशाली बनवितो. सारांश, ‘श्रीशब्दध्यानयोग’ मानवाचा अभ्युदय (सर्वांगीण विकास) घडवून आणतो.

send email logo     share via Facebook     share via Twitter     share via Google Plus    


Login to add products to shopping cart or read sample copy Register if you are a new user and then Login to add products to shopping cart or read sample copy